U Puli, Santoriova 11 je sjedište Centra gdje se pružaju usluge stalnog smještaja  i poludnevnog boravka.

Korisnici su podijeljeni u tri skupine: A, B i C. Skupina A su korisnici sa povećanim potrebama, skupina B su korisnici stalnog smještaja, a u skupini C su korisnici poludnevnog smještaja.

 

U okviru djelatnosti Centra za rehabilitaciju Pula pružaju se sljedeće usluge:

 

 • Radno – okupacijske aktivnosti

 

 • Usluge socijalnog rada

 

 • Psihosocijalna rehabilitacija

 

 • Njega i briga o zdravlju

 

 • Stanovanje i prehrana

 

 • Dugotrajni smještaj i poludnevni boravak

 

 • Organizirano provođenje slobodnog vremena

 

 • Posebne terapije:
  • Fizikalna terapija i rehabilitacija
  • Glazbena terapija
  • Kineziterapija

 

 • Sportsko-rekreativne aktivnosti:
 • Plivanje
 • Kuglanje
 • Stolni tenis
 • Sportsko rekreativni susreti

 

 • Kreativne aktivnosti:
 • Keramičarska radionica / modeliranje
 • Ručni rad
 • Radionica izrada sapuna
 • Izrada ukrasnih vrećica
 • Rad s lavandom