Centar za rehabilitaciju Pula pruža odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem usluge smještaja i boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, nabave odjeće i obuće, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, usluge radnih aktivnosti, te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena.
Centar može pružati pojedine usluge psihosocijalne rehabilitacije kao stručnu pomoć u obitelji korisnika (patronaža).
Centar može organizirati i provoditi svoju djelatnost i u stanu namijenjenom manjoj skupini odraslih osoba.
Centar može svoje usluge pružati u okviru stalnog, tjednog i privremenog smještaja, organiziranog stanovanja te cjelodnevnog, poludnevnog i povremenog boravka.

Svoju djelatnost Centar za rehabilitaciju obavlja na dvije lokacije – u Puli, Santoriova 11 i u Vodnjanu, Fažanska 7.
U Puli je sjedište Centra gdje se pružaju usluge stalnog smještaja za 31 korisnika i poludnevnog boravka za 31 korisnika.
U Vodnjanu djeluje Dislocirana jedinica u kojoj trenutno živi 10 korisnika, a planira se organizirati stanovanje uz podršku za 8 korisnika.