Zaposlenici Broj zaposlenih
Ravnatelj VSS 1
Voditelj dislocirane jed. VŠS – VSS
Soc. radnik VŠS 1
Defektolog rehabilitator VSS 3
Psiholog VSS 1
Radni terapeut VŠS 1
Radni instruktor VSS/VŠS 3
Glazbeni terapeut VSS 1
Kineziterapeut VSS 1
Lik.terapeut SSS -VSS
Noćni odgojitelj SSS/VŠS/VSS 2
Radni instruktor-tehničar SSS 3
Viši fizioterapeut 1
Fizioterapeut SSS 1
Med. sestra SSS 5
Njegovatelj 2
Voditelj računovodstva VSS 1
Likvidator obračuna plaće SSS 1
Likvidator blagajnik SSS 1
Administrativni ref. SSS 1
Pomoćno-teh.poslovi
Ekonom-vozač-kućni majstor SSS/KV 1
Skladištar-vozač-kućni majstor 1
Kuhar KV 3
Pom.kuhar NKV/PKV 1
Servirka NKV/PKV 2
Pralja glačara NKV 2
Čistačica NKV 3
Ukupno zaposlenih (ožujak, 2015.g.) 42