Broj i struktura zaposlenika

Zaposlenici Broj zaposlenih
Ravnatelj VSS1
Voditelj dislocirane jed. VŠS – VSS1
Socijalni radnik VŠS1
Defektolog rehabilitator VSS3
Psiholog VSS
Radni terapeut VŠS1
Radni instruktor VSS/VŠS3
Glazbeni terapeut VSS1
Kineziterapeut VSS1
Lik. terapeut SSS – VSS
Noćni odgojitelj SSS/VŠS/VSS2
Radni instruktor – tehničar SSS3
Viši fizioterapeut1
Fizioterapeut SSS
Med. sestra/tehničar SSS5
Njegovatelj KV3
Voditeljica računovodstva VSS1
Likvidator obračuna plaće SSS1
Likvidator materijalni knjigovođa SSS1
Administrativni referent SSS1
Pomoćno – tehnički poslovi
Domar – kućni majstorvozač – SSS/KV1
Skladištar – vozač SSS1
Kuhar KV3
Pomoćni kuhar PKV1
Servirka NKV2
Pralja NKV2
Spremačica NKV2
Ukupno zaposlenih (Listopad 2019.)42

Preuzmi tablicu:

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top