Dislocirana jedinica Vodnjan

vodnjan-iz-zraka-1

Vodnjan iz zraka (Izvor: Pond5)

U Vodnjanu, Fažanska 7 nalazi se Dislocirana jedinica u kojoj trenutno živi 10 korisnika, a u bližoj budućnosti planira se organizirati stanovanje uz podršku za 8 korisnika.

Usluga organiziranog stanovanja zadovoljavat će potrebe onih korisnika kojima je potrebna podrška u područjima stanovanja i aktivnostima svakodnevnog življenja kako bi vodili samoodređen život u zajednici kao jednakopravni članovi društva, te smisleno sudjelovali u životu zajednice.

Vrstu, stupanj i opseg podrške kao i osobe odgovorne za pružanje podrške definirat će Osobno usmjereni Individualni plan (OUP) čiji razvoj će podržavati i pratiti Stručni tim Centra.

Cilj organiziranog stanovanja je poticanje socijalnih odnosa između osoba s intelektualnim teškoćama i drugih članova zajednice, razvoj vještina potrebnih u životu u zajednici, uključivanje korisnika u radne sredine te, općenito, aktivnosti koje lokalna sredina nudi.

Usluge koje se pružaju u Centru za rehabilitaciju Pula, omogućene su i korisnicima smještenim u Dislociranoj jedinici.


Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top