Osnovne informacije

Centar za rehabilitaciju Pula pruža odraslim osobama s intelektualnim oštećenjem usluge smještaja i boravka, prehrane, njege i brige o zdravlju, nabave odjeće i obuće, medicinske i psihosocijalne rehabilitacije, usluge radnih aktivnosti, te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena.

Centar može pružati pojedine usluge psihosocijalne rehabilitacije kao stručnu pomoć u obitelji korisnika (patronaža).
Centar može organizirati i provoditi svoju djelatnost i u stanu namijenjenom manjoj skupini odraslih osoba.
Centar može svoje usluge pružati u okviru stalnog, tjednog i privremenog smještaja, organiziranog stanovanja te cjelodnevnog, poludnevnog i povremenog boravka.

Svoju djelatnost Centar obavlja na tri lokacije:

  • Pula, Santoriova 11
  • Pula, Barbalićeva 5
  • Vodnjan, Fažanska 7

U Puli, gdje je sjedište Centra pružaju se usluge za 73 korisnika:

  • usluga smještaja pruža se 29 korisnika
  • usluga poludnevnog boravka pruža se 29 korisnika
  • usluga organiziranog stanovanja pruža se 4 korisnika
  • usluga psihosocijalne skrbi pruža se 1 korisniku 

U Dislociranoj jedinici Vodnjan pruža se usluga smještaj 10 korisnika.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top