Plan i program

Plan i program stručnog rada ima razvojni i funkcionalni karakter s krajnjim ciljem stvaranja preduvjeta za uključivanje korisnika u život i rad društvene zajednice.

Zadaci u radu sa populacijom s intelektualnim teškoćama odnose se na održavanje usvojenih znanja i vještina te na razvoj onih oblika ponašanja koji omogućuju uspješnu socijalizaciju. Zadaci se odnose i na rad usmjeren prema široj socijalnoj okolini razvijajući obostranu empatiju i prihvaćanje osoba s teškoćama u razvoju u društvenoj zajednici.

Stupanj savladavanja novih pozitivnih oblika ponašanja, u odnosu na opseg i kvalitetu dostignuća, ovisit će o vrsti i težini oštećenja, dobi korisnika i faktorima stimulacije. Izuzetno važan oblik rada je razvoj pozitivne slike o sebi, koja je najčešće produkt interakcije s drugim osobama, objektima i situacijama

Realizacija programa odvija se permanentno putem rada u radionicama, te putem suradnje sa srodnim i sličnim ustanovama, školama, kulturnim ustanovama, udrugama, a radi stjecanja direktnih iskustava u širem društvenom okruženju. U realizaciji sudjeluju svi stručni radnici Centra, svaki po svojoj specijalnosti.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top