Prijam korisnika i kapacitet

Prijam korisnika u Centar vrši se u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Korisnik ostvaruje pravo na određenu uslugu na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb.

Zahtjeve s popratnom dokumentacijom za  prijam korisnika razmatra Komisija za prijam i otpust korisnika ovoga Centra koju imenuje ravnatelj.

Ukupan kapacitet Centra je 110 mjesta od čega je 36 stalni smještaj, a 74 poludnevni boravak. Na listi čekanja nalazi se 34 zahtjeva za smještaj.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top