Psihosocijalna rehabilitacija

Stručni rad edukacijskih rehabilitatora usmjeren je k održavanju znanja i  vještina korisnika stečenih u prethodnim rehabilitacijskim sustavima u području samozbrinjavanja, spoznajnom području, motorici, komunikaciji, emocionalno-socijalnoj kompetenciji te za cilj ima smanjenje posljedica oštećenja kognitivnih funkcija korisnika nastalih zbog intelektualnih teškoća.

Stručni neposredni rad psihologa usmjeren je osnaživanju korisnika i pružanju psihološke podrške, postizanju i održavanju psihološke ravnoteže korisnika, praćenju promjena na kognitivnom planu i planu osobnosti, otklanjanju poteškoća u prilagodbi na smještaj/boravak u Centru te podizanju razine socijalizacije korisnika i osjećaja zadovoljstva.

Socijalni radnik svojim stručnim radom doprinosi ostvarivanju prava i socijalne sigurnosti korisnika i njihovih obitelji kroz realizaciju smještaja i provođenja tretmana te zadovoljenju drugih socijalnih potreba iz domene rada ovog Centra.

Glazbeni terapeut provodi glazbene aktivnosti i terapiju glazbom. U stručnom radu vješto koristi glazbu i glazbene elemente u svrhu promoviranja, održavanja i uspostave mentalnog i tjelesnog zdravlja.

U stručnom radu radni terapeut provodi aktivnosti u terapijske svrhe s ciljem promoviranja i poboljšanja tjelesnog i psihičkog zdravlja poput brige o sebi, radnih aktivnosti, organiziranog slobodnog vremena te socijalnih aktivnosti.

Radni instruktori i radni instruktori u savladavanju vještina svakodnevnog življenja kroz stručni rad osposobljavaju korisnike za obavljanje jednostavnih poslova, održavaju radne sposobnosti korisnika na primjerenoj razini, potiču brigu o sebi i povećavaju samozaštitu korisnika u svakodnevnom životu.

Stručni rad kineziterapeuta ima za cilj putem različitih kinezioloških metoda dovesti do općeg poboljšanja zdravlja, uspostavljanja, održavanja ili povećanja opsega pokreta, mišićne snage, izdržljivosti, razvijanja i poboljšanja koordinacije i brzine pokreta, poboljšavanja stava i položaja tijela, prevencije i korekcije različitih deformacija, poboljšavanja funkcije pojedini organskih sustava (kardiovaskularne i respiratorne sposobnosti).

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top