Stručna tijela centra

  • Stručno vijeće
  • Stručni tim
  • Komisija za prijam i otpust korisnika
  • Povjerenstvo za pritužbe i žalbe korisnika usluga Centra

 

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top