Stručna tijela centra

  • Stručno vijeće
  • Stručni tim
  • Komisija za prijam i otpust korisnika
  • Povjerenstvo za pritužbe i žalbe korisnika usluga Centra

 

 

Utipkaj što tražiš i pritisni ENTER za pretragu. Pritisni ESC za prekid.

Na vrh