Ustroj i organizacija rada

Rad Centra organiziran je po odjelima, tako da unutarnji ustroj čini:

  • Odjel psihosocijalne rehabilitacije i izvaninstitucijske skrbi
  • Odjel njege i brige o zdravlju
  • Odjel prehrane i tehničkih poslova

Odjela psihosocijalne rehabilitacije i izvaninstitucijske skrbi pruža usluge psihosocijalne rehabilitacije, boravka i smještaja, osposobljavanja za samozbrinjavanje, socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.

Odjel njege i brige o zdravlju organizira i provodi zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika s ciljem prevencije bolesti i održavanja njihova zdravlja.

U okviru Odjela prehrane i tehničkih poslova obavljaju se poslovi prehrane korisnika, nabave i održavanja materijalnih sredstava, održavanja zgrade i okoliša te prijevoza.

U Dislociranoj jedinici koja je dio Odjela psihosocijalne rehabilitacije i izvaninstitucijske skrbi može biti organizirana stambena zajednica u kojoj će se  obavljati  poslovi osposobljavanja korisnika za samostalno stanovanje uz podršku i radne aktivnosti.

Radom odjela rukovode voditelji imenovani od strane ravnatelja.

Računovodstveni i administrativni poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top