Natječaj za višeg asistenta za pružanje usluga organiziranog stanovanja

Klasa: 402-10/20-01/7 Urbroj: 2168/01-60-74-01-21-73 od 12. I. 2020. (170) Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kl.: 100-01/20-02/2, urbroj: 524-04/3-1-2/2-20-278, ravnateljica Centra objavljuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos 1. viši… Više Natječaj za višeg asistenta za pružanje usluga organiziranog stanovanja

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top