EU projekt

Život uz podršku

EU projekt

Centru za rehabilitaciju Pula odobren je za sufinanciranje projekt “Život uz podršku” u sklopu poziva “Podrška daljnjem procesu deinstucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom”, iz Europskog socijalnog fonda. Projekt ukupne vrijednosti 11.414.868,48kn provodi se u razdoblju od 21.listopada 2020. do 21. srpnja 2023., a financira se intenzitetom od 100%. Projekt ima za cilj poboljšati pristup visokokvalitetnim izvaninstitucijskim socijalnim uslugama organiziranog stanovanja i dnevnog boravka, u svrhu sprječavanja institucionalizacije i podrške procesu deinstitucionalizacije korisnicima Centra za rehabilitaciju Pula. Projektom će se smanjiti i prevenirati institucionalizacija za odrasle osobe s intelektualnim teškoćama, ojačati kapacitet stručnjaka ustanove i podignuti svijest javnosti o važnosti deinstitucionalizacije korisnika. Provedbom projekta biti će
omogućeno pružanje socijalnih usluga u svrhu deinstitucionalizacije za 34 odraslih osoba s intelektualnim teškoćama koji će uz stručno osoblje institucije prijavitelja baviti radnookupacijskim aktivnostima, primate grupnu i individualnu stručnu podršku u dnevnom boravku i organiziranom stanovanju.financiranje

 

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Centra za rehabilitaciju Pula

Za više informacija o projektu na:

korisnik310@mdomsp.hr

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr