Stručni rad

Plan i program stručnog rada

Plan i program stručnog rada ima razvojni i funkcionalni karakter s krajnjim ciljem stvaranja preduvjeta za uključivanje korisnika u život i rad društvene zajednice.

Zadaci u radu sa populacijom s intelektualnim teškoćama odnose se na održavanje usvojenih znanja i vještina te na razvoj onih oblika ponašanja koji omogućuju uspješnu socijalizaciju. Zadaci se odnose i na rad usmjeren prema široj socijalnoj okolini razvijajući obostranu empatiju i prihvaćanje osoba s teškoćama u razvoju u društvenoj zajednici.

Stupanj savladavanja novih pozitivnih oblika ponašanja, u odnosu na opseg i kvalitetu dostignuća, ovisit će o vrsti i težini oštećenja, dobi korisnika i faktorima stimulacije. Izuzetno važan oblik rada je razvoj pozitivne slike o sebi, koja je najčešće produkt interakcije s drugim osobama, objektima i situacijama

Realizacija
Programa

Realizacija programa odvija se permanentno putem rada u radionicama, te putem suradnje sa srodnim i sličnim ustanovama, školama, kulturnim ustanovama, udrugama, a radi stjecanja direktnih iskustava u širem društvenom okruženju. U realizaciji sudjeluju svi stručni radnici Centra, svaki po svojoj specijalnosti.

Psihosocijalna rehabilitacija

Ovim programom se bavi niz djelatnika različitih stručnih profila

Rehabilitator

Stručni rad edukacijskih rehabilitatora usmjeren je k održavanju znanja i vještina korisnika stečenih u prethodnim rehabilitacijskim sustavima u području samozbrinjavanja, spoznajnom području, motorici, komunikaciji, emocionalno-socijalnoj kompetenciji te za cilj ima smanjenje posljedica oštećenja kognitivnih funkcija korisnika nastalih zbog intelektualnih teškoća.

Psiholog

Stručni neposredni rad psihologa usmjeren je osnaživanju korisnika i pružanju psihološke podrške, postizanju i održavanju psihološke ravnoteže korisnika, praćenju promjena na kognitivnom planu i planu osobnosti, otklanjanju poteškoća u prilagodbi na smještaj/boravak u Centru te podizanju razine socijalizacije korisnika i osjećaja zadovoljstva.

Socijalni radnik

Socijalni radnik svojim stručnim radom doprinosi ostvarivanju prava i socijalne sigurnosti korisnika i njihovih obitelji kroz realizaciju smještaja i provođenja tretmana te zadovoljenju drugih socijalnih potreba iz domene rada ovog Centra.

psihoterapija 700
radna terapija

Glazbeni terapeut

Glazbeni terapeut provodi glazbene aktivnosti i terapiju glazbom. U stručnom radu vješto koristi glazbu i glazbene elemente u svrhu promoviranja, održavanja i uspostave mentalnog i tjelesnog zdravlja.

Radni terapeut

U stručnom radu radni terapeut provodi aktivnosti u terapijske svrhe s ciljem promoviranja i poboljšanja tjelesnog i psihičkog zdravlja poput brige o sebi, radnih aktivnosti, organiziranog slobodnog vremena te socijalnih aktivnosti.

Radni instruktori

Radni instruktori i radni instruktori u savladavanju vještina svakodnevnog življenja kroz stručni rad osposobljavaju korisnike za obavljanje jednostavnih poslova, održavaju radne sposobnosti korisnika na primjerenoj razini, potiču brigu o sebi i povećavaju samozaštitu korisnika u svakodnevnom životu

Kineziterapeut

Stručni rad kineziterapeuta ima za cilj putem različitih kinezioloških metoda dovesti do općeg poboljšanja zdravlja, uspostavljanja, održavanja ili povećanja opsega pokreta, mišićne snage, izdržljivosti, razvijanja i poboljšanja koordinacije i brzine pokreta, poboljšavanja stava i položaja tijela, prevencije i korekcije različitih deformacija, poboljšavanja funkcije pojedini organskih sustava (kardiovaskularne i respiratorne sposobnosti).

Njega i briga o zdravlju

Profili djelatnika koji se bave brigom za štičenike

Viši fizioterapeut korištenjem fizikalne terapije i rehabilitacije utječe na optimalan psihosomatski status korisnika, održavanje pokretljivosti, otklanjanje bolnih stanja te prevencija oštećenja, funkcionalnihograničenja, nesposobnosti i ozljeda uključujući održavanje zdravlja, maksimalno vraćanje funkcije i neovisnosti korisnika i poboljšanje kvalitete života.

Strucni rad medicinskog osoblja i njegovateljica usmjeren je unapređenju i održavanju zdravlja korisnika organiziranjem i provođenjem kvalitetne zdravstvene zaštite i njege.