O nama

Povijest Centra za rehabilitaciju

Centar za rehabilitaciju Pula osnovan je 1990. godine, a osnivač je RH. Prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Prvi korisnici stalnog smještaja došli su 1990.godine, koji su uslijed ratnih zbivanja preseljeni iz BiH. Do 2004. usluga stalnog smještaja pružala se u Vodnjanu, nakon čega je veći broj korisnika premješten u novoopremljenu zgradu u Puli, gdje se sada nalazi sjedište Centra. Inicijativu za otvaranje ustanove ovakvog tipa dala je udruga roditelja osoba s intelektualnim oštećenjima s ciljem zbrinjavanja njihove djece i drugih osoba sa sličnim teškoćama.

U Vodnjanu je ostala dislocirana jedinica Vodnjan u kojoj je smješten manji broj korisnika oba spola.

Naše vrijednosti

Što nas pokreće?

Misija

Pružanje podrške odraslim osobama s intelektualnim oštećenjim za kvalitetno življenje kroz aktivno uključivanje u zajednicu.

Vizija

Osobe s intelektualnim oštećenjima u društvu bez predrasuda. Prioriteti strategije razvoja Centra su smanjenje broja korisnika na dugotrajnom smještaju, pružanje usluge organiziranog stanovanja kao i popunjavanje kapaciteta poludnevnog boravka.

Informacije o prijemu korisnika i kapacitetima

Prijam korisnika u Centar vrši se u skladu s odredbama Zakona o socijalnoj skrbi

Prijem korisnika

Korisnik ostvaruje pravo na određenu uslugu na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb. Zahtjeve s popratnom dokumentacijom za prijam korisnika razmatra Komisija za prijam i otpust korisnika ovoga Centra koju imenuje ravnatelj.

Kapaciteti

Ukupan kapacitet Centra je 110 mjesta od čega je 36 stalni smještaj, a 74 poludnevni boravak. Na listi čekanja nalazi se 34 zahtjeva za smještaj.

women-doctor-370x498.png
Stalni smještaj
Poludnevni boravak
Lokacije
Zaposlenika

Informacije o ustroju i organizaciji rada

Rad centra organiziran je po odjelima, kojima rukovode voditelji imenovani od strane ravnatelja, dok se računovodstveni i administrativni poslovi obavljaju  pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja

Odjel psihosocijalne rehabilitacije i izvaninstitucijske skrbi

Odjela psihosocijalne rehabilitacije i izvaninstitucijske skrbi pruža usluge psihosocijalne rehabilitacije, boravka i smještaja, osposobljavanja za samozbrinjavanje, socijalnog rada, radnih aktivnosti i organiziranja slobodnog vremena.

Odjel njege i brige o zdravlju

Odjel njege i brige o zdravlju organizira i provodi zdravstvenu zaštitu i njegu korisnika s ciljem prevencije bolesti i održavanja njihova zdravlja.

Odjel prehrane i tehničkih poslova

U okviru Odjela prehrane i tehničkih poslova obavljaju se poslovi prehrane korisnika, nabave i održavanja materijalnih sredstava, održavanja zgrade i okoliša te prijevoza.

Stručna tijela Centra

Broj i struktura zaposlenih

Ukupno zaposlena 42 djelatnika