Novosti

Dopuna br. 1 Poziva na dostavu ponude u postupku nabave “Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju socijalne infrastrukture u svrhu organiziranog stanovanja i boravka u Centru za rehabilitaciju Pula u Podružnici Vodnjan”

Klasa: 406-01/23-01/12

Urbroj: 2168/01-60-74-01-24-9

Pula, 17.06.2024.

Predmet: Dopuna br. 1 Poziva na dostavu ponude u postupku nabave “Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju socijalne infrastrukture u svrhu organiziranog stanovanja i boravka u Centru za rehabilitaciju Pula u Podružnici Vodnjan”

Centar za rehabilitaciju Pula provodi postupak jednostavne nabave po predmetu nabave iz naslova, za što je Poziv na dostavu ponude dana 12.06.2024. godine upućen određenim gospodarskim subjektima elektroničkom poštom te istodobno objavljen na internetskoj stranici Naručitelja, u skladu s odredbama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave od 08.02.2024. godine.

Sukladno članku 14. navedenog Pravilnika, sastavlja se ova Dopuna br. 1 Poziva na dostavu ponude koja se gospodarskim subjektima dostavlja na jednak način kao i navedeni Poziv.

Troškovnik predmeta nabave dopunjuje se na način da se stavka red.br. 1.3.Troškovnici radova” dopunjuje nedostajućim podacima:

– jedinica mjere = komplet

– količina = 1.

Dopunjeni Troškovnik predmeta nabave (“Troškovnik_dopuna.xlsx”) objavljuje se u prilogu ove Dopune br. 1 Poziva na dostavu ponude.

Ponuditelj prilikom izrade ponude treba uzeti u obzir ovu Dopunu te u sklopu svoje ponude dostaviti dopunjeni Troškovnik predmeta nabave.

Ostali uvjeti i zahtjevi iz Poziva na dostavu ponude, uključujući i rok za dostavu ponude, ostaju nepromijenjeni.

                                                                                                               Stručno povjerenstvo

                                                                                                               za provedbu postupka nabave

Prilog: Troškovnik_dopuna.xlsx

Facebook
Twitter
LinkedIn