Novosti

Izmjena br. 2 Poziva na dostavu ponude u postupku nabave “Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju socijalne infrastrukture u svrhu organiziranog stanovanja i boravka u Centru za rehabilitaciju Pula u Podružnici Vodnjan”

Predmet: Izmjena br. 2 Poziva na dostavu ponude u postupku nabave “Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju socijalne infrastrukture u svrhu organiziranog stanovanja i boravka u Centru za rehabilitaciju Pula u Podružnici Vodnjan”

Centar za rehabilitaciju Pula provodi postupak jednostavne nabave po predmetu nabave iz naslova, za što je Poziv na dostavu ponude dana 12.06.2024. godine upućen određenim gospodarskim subjektima elektroničkom poštom te istodobno objavljen na internetskoj stranici Naručitelja, u skladu s odredbama Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave od 08.02.2024. godine.

Naručitelj mijenja rok otvaranja ponuda te se za novi rok određuje 03.07.2024. godine do 14:00 sati.

Slijedom navedenog, točka 16. Poziva na dostavu ponuda sada u cijelosti glasi kako slijedi:

  1. 16.  DATUM, VRIJEME, MJESTO i način dostave PONUDA

Ponuda se dostavlja elektroničkim putem (skenirani dokument u pdf formatu; Troškovnik u excel formatu) na adresu elektroničke pošte: korisnik310@socskrb.hr

Ponudu je potrebno dostaviti najkasnije do 03.07.2024. godine do 14:00 sati, uz naznaku: “Ponuda  za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju  Podružnice  Vodnjan“.

Otvaranje ponuda nije javno.

Istodobno s istekom roka za dostavu ponuda, predstavnici Naručitelja – članovi povjerenstva za nabavu – započet će otvaranje ponuda pristiglih u postupku nabave.

Pregled i ocjenu ponuda provode članovi povjerenstva za nabavu.

Originalni dokument možete pogledati ovdje

                                                                                                               Stručno povjerenstvo

                                                                                                               za provedbu postupka nabave

Facebook
Twitter
LinkedIn