Novosti

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT

KLASA:112-01/23-02/1

URBROJ: 2168/01-60-74-04/08-23-148

Pula, 20.08.2023.

Temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 90/2023 od  02.08. 2023. i članka  37. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula ,  ravnateljica  donosi  

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT

  1. Slijedeći kandidati su odabrani za rad na radnom mjestu viši asistent:
  2. –  Tahmas Hani
  3. –  Erdelja Ivica

      2.  Ugovori o radu se sklapaju na neodređeno vrijeme.

      3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                  RAVNATELJICA

                                                                                                                  Melanie Andrić Vurušić, prof.

Dostaviti:

  1. Pismohrana
  2. Dosje radnika
Facebook
Twitter
LinkedIn