NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – REHABILITATOR

NATJEČAJ – za prijam u radni odnos-
1. REHABILITATOR (u cjelodnevnom boravku za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma)  – 1 izvršitelj (m/ž),  na neodređeno, puno  radno vrijeme, probni rad 6 ( šest) mjeseci

ODLUKA IZABRANIM  KANDIDATIMA NA NATJEČAJIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na temelju objavljenog natječaja u Narodnim novinama br. 114 dana 04.10.2023. godine, Zavodu za zapošljavanje, te web stranici  Centra, ranateljica donosi ODLUKU O IZABRANIM  KANDIDATIMA PO GORNJEM NATJEČAJU Za radna mjesta: vozača u Centru za rehabilitaciju Pula na neodređeno vrijeme izabran je Luka Scotti asistenta u organiziranom stanovanju u Centru za rehabilitaciji Pula na neodređeno […]

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT

KLASA:112-01/23-02/1 URBROJ: 2168/01-60-74-04/08-23-118 Pula, 21.07.2023. Temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 68/2023 od 23.06. 2023. i članka  37. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula ,  ravnateljica  donosi   ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT Slijedeći kandidati su odabrani za rad na radnom mjestu viši asistent: – Dubravka Kerkez – Ivana Kovač – […]

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT

KLASA:112-01/23-02/1 URBROJ: 2168/01-60-74-04/08-23-148 Pula, 20.08.2023. Temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 90/2023 od  02.08. 2023. i članka  37. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula ,  ravnateljica  donosi   ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT Slijedeći kandidati su odabrani za rad na radnom mjestu viši asistent: –  Tahmas Hani –  Erdelja Ivica       […]

Odluka o poništenju javnog natječaja

Poništava se natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme na radno mjesto zastupnik ,  1 izvršitelj/ica ,  objavljen   u Narodnim novinama br.114 od 4. listopada 2023. godine., mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Centra za rehabilitaciju Pula.