NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS – NJEGOVATELJ

Kl: 112-01/24-02/1 Ur.broj: 2168/01-60-74-01-24-18          U Puli, 22.04.2024. Na temelju  suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KL. 100-01/23-02/321, URBROJ: 524-08-01-02/3-24-4 od 26.01.2024., te čl. 26. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula,  Ravnateljica Centra objavljuje NATJEČAJ – za prijam u radni odnos- 1. Njegovatelj – 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: […]

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Predmet nabave: Sanacija i adaptacija kupaonica, zgrada u Puli, Santoriova 11 (POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE – Evidencijski broj nabave: 32/2024) Sadržaj poziva možete pročitati ovdje Poziv na dostavu, a troškovnik ovdje Troškovnik.

Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Pula

Kl:023-01/24-01/1 Ur.broj: 2168/01-60-74-04-01-24-11 U Puli, 06.03.2024. Predmet: Poziv na 3. sjednicu Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Pula.                              -dostavlja se- Predsjednik Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Pula, saziva 3. sjednicu Upravnog vijeća Centra koja će se održati  dana 12. ožujka   2024. godine  u prostorijama Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, u  14.00  sati. Za sjednicu […]

Natječaj za prijem u radni odnos njegovatelja

Kl: 112-01/24-02/1 Ur.broj: 2168/01-60-74-01-24-8           U Puli, 14.02.2024. Na temelju  suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KL. 100-01/23-02/321, URBROJ: 524-08-01-02/3-24-4 od 26.01.2024., te čl. 37. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula,  Ravnateljica Centra objavljuje NATJEČAJ – za prijam u radni odnos- 1. Njegovatelj – 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: […]

Zapisnik sa 2. elektronske sjednice upravnog vijeća

Klasa:023-01/24-01/1Urbroj:2168/01-60-74-01-24-7Pula, 09.02.2024. Sukladnom uputama Ministarstva morali smo što prije , pored Prijedloga odluke o promjeni djelatnosti Centra koja je usvojena na 1. sjednici Upravnog vijeća dana 06. veljače 2024. godine , dostaviti i odluku Upravnog vijeća kojim se prihvaća prijedlog novog Statuta Centra.Stoga je dana 08. veljače 2024. godine, zbog žurnosti , svim članovima Upravnog […]

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS 1 KUHAR/ICA

Kl: 112-01/24-02/1 Ur.broj: 2168/01-60-74-01-24-1           U Puli, 19.01.2024. Na temelju  suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KL. 100-01/23-02/523, URBROJ: 524-08-01-02/3-23-2, od 07.11.2023., te čl. 37. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula,  Ravnateljica Centra objavljuje NATJEČAJ – za prijam u radni odnos- 1. Kuhar/ica – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme Uvjeti: […]

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA

Temeljem natječaja objavljenog u narodnim novinama br. 143 / 2023 . i članka 37 statuta Centra za rehabilitaciju Pula ravnateljica je donijela odluku koju možete pročitati ovdje.

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS – REHABILITATOR

NATJEČAJ – za prijam u radni odnos-
1. REHABILITATOR (u cjelodnevnom boravku za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma)  – 1 izvršitelj (m/ž),  na neodređeno, puno  radno vrijeme, probni rad 6 ( šest) mjeseci