Novosti

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica

Centar za rehabilitaciju Pula poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Kl:406-01/20-03/10

Ur.broj:2168/01-60-74-01-21

Pula,19.02.2021.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

Centar za rehabilitaciju Pula poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Centar za rehabilitaciju Pula u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku traži ukupno 7 stambenih jedinica – dvosobnih ( dvije spavaće sobe za smještaj 4 korisnika sa odvojenim ležajevima ) za najam od čega:

1 stambena jedinica – dvosobni stan ( 2 spavaće sobe za smještaj 4 korisnika sa odvojenim ležajevima) na području Grada Vodnjana

6 stambenih jedinica -dvosobni stan ( 2 spavaće sobe za smještaj 4 korisnika sa odvojenim ležajevima) na području Grada Pule

Stambena jedinica treba mora ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (N.N. br. 40/14. i 66/15).

Obilazak lokacije je obvezan  prije donošenja odluke.

Ponudbeni listovi za sastavljanje ponude mogu se preuzeti na web stranici Centra za rehabilitaciju Pula.

Ponudbeni list

Uz popunjeni Ponudbeni list dostavljaju se i slijedeći dokumenti:

–     Dokaz o vlasništvu

–     Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci).

–    Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po osnovi javnih davanja

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje do 3 (tri) godine.

Cijenjene ponude sa obveznom naznakom „Ponuda za najam – ne otvaraj“ molimo dostavite  najkasnije do 08.03.2021. na adresu:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Centar za rehabilitaciju Pula poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.